Elener strategija – siekti visapusiškos pažangos teikiamų paslaugų srityje. Nuolatos gerinti įmonės veiklos rezultatus bei didinti užimamos rinkos dalį.
NAUDINGA INFORMACIJA

Elektros energetikos įstatymas:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=237399

Prekybos elektros energija taisyklės:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=361473&p_query=&p_tr2=2

Kas gali rinktis nepriklausomą elektros energijos tiekėją ir kaip tai padaryti?

http://www.baltpool.lt/lt/ieskoti-nepriklausomo-tiekejo

atgal

į viršų