Siekiant geriausiu rezultatu dirbame tik su aukštą kvalifikaciją turinčiais specialistai.
Darbštiesiems

 

Darbštiesiems

Š? plan? si?lome rinktis ?mon?ms, dirban?ioms ne vien ?prastu piko metu, bet dirban?ioms ilgesn? darbo dien? ir savaitgaliais. Diferencijuot? pagal keturias laiko zonas plano tarif? tikslinga rinktis tiems vartotojams, kuri? objektuose yra diferencijuotas pagal laiko intervalus skaitiklis. Šis planas leis planuotis ir paskirstyti darbo kr?v? pagal apkrovas ir j? kain?.

 

 

 

Darbštiesiems planas diferencijuojamas pagal keturias laiko zonas:
Maksimali? apkrov? laiko intervalai:
- spal?, lapkrit?, gruod?, saus?, vasar? ir kov? – nuo 8 val. iki 11 val. ir nuo 18 val. iki 20 val.;
- baland? ir rugs?j? – nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 19 val. iki 21 val.;
 - geguž?, biržel?, liep? ir rugpj?t? – nuo 9 val. iki 12 val.

 

Vidutini? apkrov? laiko intervalai – lik?s laikas, ne?trauktas ? maksimali? apkrov?, minimali? apkrov? ir šeštadienio, sekmadienio bei šven?i? dien? laiko intervalus.

 

Šeštadienio, sekmadienio ir šven?i? dien? intervalai – šeštadienio, sekmadienio ir šven?i? dienomis vis? par?, išskyrus minimali? apkrov? laiko intervalus.
Minimali? apkrov? laiko intervalai – laiko intervalai kiekvien? par? nuo 23.00 val. iki 7.00 val.

 

The airforce 1 is all style shoe for me! Very versatile plus it's cheaper! IG: jenejosh

* - Šio plano tarif? taikome tiems, kuri? leistina naudoti galia yra >30kW.

atgal

į viršų