Elener strategija – siekti visapusiškos pažangos teikiamų paslaugų srityje. Nuolatos gerinti įmonės veiklos rezultatus bei didinti užimamos rinkos dalį.
ELEKTROS RINKA

Pertvarkant energetikos sektorių 2010 metais pradėjo veikti elektros energijos birža. Šios biržos administratoriumi ir rinkos operatoriumi tapo įmonė UAB „Baltpool“. Perdavimo sistemos operatoriumi tapo įmonė AB „Litgrid“, o skirstymo  - AB „LESTO“.

 

Labai reikšmingas žingsnis įgyvendinant Baltijos valstybių elektros rinkos sujungimo planą -  2012 metų birželio 18 dieną Lietuvoje pradėjo veikti  elektros biržos  „Nord Pool  Spot” prekybos zona. „Nord Pool Spot” yra pavyzdinė Europoje elektros prekybos sistema, kurioje prekiauja daugiau nei 350 dalyvių iš 20 šalių.

 

Bendra Šiaurės šalių elektros rinka yra vienas svarbiausių Baltijos šalių elektros rinkų sujungimo plano (BEMIP) ir Lietuvos energetikos strategijos tikslų. Esame kelyje į vieningą ir skaidriai veikiančią bendrą Europos rinką.

 

UAB „Baltpool“ tapo Lietuvos pagalbinių apsaugos nuo elektros energijos kainų elektros biržoje svyravimų rinkos operatoriumi ir gamtinių dujų rinkos operatoriumi.

 

 

Elektros energijos gamintojai - tarpusavyje konkuruojančios elektrinės, kurios pagamintą elektros energiją parduoda bendroje tiekėjų ir gamintojų didmeninėje elektros rinkoje.

 

Elektros perdavimo ir skirstymo tinklu elektros energija perduodama nuo gamybos šaltinio iki vartotojo. Elektros perdavimui Lietuvoje taikomas „pašto ženklo" principu, kai nepriklausomai nuo to, kur yra vartotojas, persiuntimo paslauga kainuoja vienodai. Tokiu būdu sudaromos skaidrios sąlygos visiems elektros vartotojams pasinaudoti perdavimo ir skirstymo tinklų infrastruktūra.

 

Elektros birža organizuoja prekybą elektros energija. Elektros gamintojai ir tiekėjai biržoje teikia elektros pardavimo ir pirkimo pasiūlymus. Elektros biržoje susiformuoja objektyvi elektros energijos kaina.

 

Elektros tiekėjai – tai elektros tiekimo leidimą turintys ir tarpusavyje konkuruojantys juridiniai asmenys, perkantys elektros energiją didmeninėje elektros rinkoje ir parduodantys ją vartotojams.

 

Elektros vartotojais laikomi asmenys, vartojantys elektros energiją buitiniams ir komerciniams tikslams. Vartotojai už suvartotą elektros energiją atsiskaito su elektros tiekėjais, o už persiuntimo paslaugą – su perdavimo arba skirstymo tinklų operatoriais, priklausomai nuo to, prie kokios įtampos tinklo vartotojas yra prijungtas.

 

Reguliatorius (Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija) – tai institucija, kuri reguliuoja energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atlieka valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą.

atgal

į viršų