Elener strategija – siekti visapusiškos pažangos teikiamų paslaugų srityje. Nuolatos gerinti įmonės veiklos rezultatus bei didinti užimamos rinkos dalį.
KAIP TAPTI MŪSŲ KLIENTU

Žingsniai, pasirinkus nepriklausoma elektros energijos tiek?j?:

Prieš 30 dien? – vartotojui sudarius ar ketinant sudaryti sutart? su UAB „Elener“ ir likus 30 dien? iki tiekimo pradžios raštu reikia informuoti t? skirstymo arba perdavimo tinkl? ?mon?,  prie kurios tinkl? yra prijungti vartotojo ?renginiai.

 

Prieš vien? dien? – vien? dien? prieš tiek?jo pasikeitim?  yra deklaruojami skaitiklio duomenys operatoriui AB „Lesto”. Taip pat sudaroma persiuntimo sutartis su AB „Lesto” bei elektros energijos tiekimo sutartis su UAB „Elener“.

 

Tiekimo m?nuo – m?nesio gale vartotojas deklaruoja vartojimo duomenis savo tinkl? ?monei.

 

Po 5 dien? – perdavimo arba skirstymo tinkl? ?mon? teikia vartotojo suvartojimo duomenis UAB „Elener“.

 

Po 30 dien? – vartotojas gauna dvi s?skaitas už elektros energijos tiekim? (iš UAB „Elener“) ir už elektros energijos persiuntim? (iš skirstymo ar perdavimo tinkl? ?mon?s).

 

Persiuntimo kaina yra vienoda visiems vartotojams, nesvarbu iš kur elektros energija bus perkama. Elektros energijos persiuntimo kaina priklauso tik nuo leistinos vartoti galios ir ?tampos, prie kurios yra prijungti vartotojo ?renginiai. Kiekvienais metais persiuntimo kain? patvirtina ir skelbia VKEKK.

 

Jei norite tapti m?s? klientu - susisiekite su mumis el. paštu info@elener.lt

atgal

į viršų