Elener misija – sąžiningai teikti elektros energijos tiekimo paslaugas. Pateikti vartotojų lūkesčius atitinkančius pasiūlymus.
Dažniausiai užduodami klausimai

Kod?l buvo atliktas pertvarkymas energetikos sektoriuje?

Lietuvos elektros energetika nuo 2001 met? iš valstyb?s kontroliuojamos monopolijos pereina prie rinkos s?lyg?. Lietuvos energetikos sektorius suskirstomas ? keturias pagrindines veiklas tokias kaip gamyba, perdavimas, tiekimas, skirstymas. Kiekvienas rinkos dalyvis turi savo veiklos taisykles, pagal kurias vykdo savo veikl?.

Bendra Šiaur?s šali? elektros rinka yra vienas svarbiausi? Baltijos šali? elektros rink? sujungimo plano (BEMIP) ir Lietuvos energetikos strategijos tiksl?. Esame kelyje ? viening? ir skaidriai veikian?i? bendr? Europos rink?.

 

Kas yra elektros rinka?

Elektros rinkoje vykdoma didmenin? ir mažmenin? elektros prekyba.

Rinkos esm? yra sukurti vienodas ir skaidrias konkurencines s?lygas visiems rinkos dalyviams. Siekiama maksimaliai, efektyviai ir pigiai tiekti elektr? vartotojams. Elektros rinkos dalyviai:

  • Elektros gamintojas;
  • Laisvasis elektros vartotojas;
  • Visuomeninis tiek?jas;
  • Nepriklausomas tiek?jas;
  • Rinkos operatorius;
  • Perdavimo sistemos operatorius;
  • Skirstomojo tinklo operatorius.

 

Kas yra nepriklausomas elektros energijos tiek?jas?

Tai elektros tiekimo leidim? turintys ir tarpusavyje konkuruojantys juridiniai asmenys, perkantys elektros energij? didmenin?je elektros rinkoje ir parduodantys j? vartotojams.

 

Exev dude those are expensive this Blog is for cheap shoes

Nepriklausomas tiek?jas atlieka tokias funkcijas: ieško geriausias kainas vartotojams si?lan?i? elektros energijos gamintoj? ir importuotoj?. Atlieka vartotoj? realaus vartojimo grafiko steb?sen? ir analiz?, teikia balansavimo paslaug?.

 

Kas yra garantinis elektros energijos tiekimas?

Visiems juridiniams asmenims, iki 2013 m. sausio 1 d. nepasirinkusiems nepriklausomo elektros energijos tiek?jo, bus taikoma garantinio tiekimo kaina, kuri nuo 2013 m. sausio 1 d. yra 20,779 ct/kWh be PVM.

Garantinio tiekimo kainos sandara:
                    (16,133 + 0,49)* 1,25 =  20.779 ct/kWh
16.333 - elektros energijos ?sigijimo kaina;
0,49 – visuomeninio tiekimo kaina;
1,25 – visuomeniniam tiek?jui nustatyt? elektros energijos ?sigijimo ir visuomeninio tiekimo paslaugos kain? sumai pritaikytas koeficientas.

atgal

į viršų